Τοιχογραφία

Τοιχογραφία
Ημερομηνία: 04-09-2015
Κατηγορία: Τοιχογραφίες
Εκκλησία  Άγιος Ιωάννης ερημίτης στην Ιεράπετρα (1975)
Συντάκτης:
Σχετικά αντικείμενα